EELIN STAR

Articles

20190821 璀璨之星8決賽盛典(頒獎-模特組/花漾組/演藝組)

 

-總冠軍-頒獎 (37)頒獎 (35)

-冠軍-頒獎 (29)頒獎 (31)頒獎 (33)

-亞軍-頒獎 (23)頒獎 (25)頒獎 (27)

-季軍-頒獎 (17)頒獎 (19)頒獎 (21)

-最佳身材比例獎-頒獎 (12)

-璟都之星-頒獎 (8)

-momo人氣王-頒獎 (3)

-威剛之星-頒獎 (10)

-醒吾之星-頒獎 (1)

-最上鏡頭獎-頒獎 (14)

-璀璨中天星秀獎-頒獎 (16)

-葵柏兒水漾大使-頒獎 (6)